ANNO 1465 Archeologisch

De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Ze is ook een van de best bestudeerde middeleeuwse vissersgemeenschappen. Niet enkel in België, maar ook in Europa. 

De middeleeuwse nederzetting werd vanaf april 1992 systematisch onderzocht. Er werd samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In 2000 werd de site op een leerrijke en archeologisch verantwoorde manier voor het publiek opengesteld en dit dankzij belangrijke financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de Europese Unie.

ANNO 1465

De bouw van de vier gebouwen steunt op de resultaten van het archeologisch onderzoek. Ze werden met de originele middeleeuwse bakstenen heropgebouwd. Alle voorwerpen in de huizen zijn getrouwe replica’s van de vondsten uit de voorbije jaren.