ANNO 1465 Historiek

Walraversijde werd genoemd naar een zekere Walraf. Het dorp lag oorspronkelijk in het noordwesten van ANNO 1465. Inderdaad, waar nu het strand is.

In januari 1394 trof een zware storm Walraversijde. Ook een deel van Oostende kwam onder water te staan. Hectaren land verdwenen onder het landinwaarts geblazen duinzand. Noodgedwongen verhuisden de inwoners naar meer landinwaarts gelegen gebieden. Het dorp werd achter de verstoven duinen heropgebouwd. Die duinen werden in 1399 verstevigd door de aanleg van een nieuwe dijk.

Een wandeling doorheen het gereconstrueerde middeleeuwse landschap brengt je naar drie vissershuizen en een bak- en rookhuis. Je bezoekt het huis van een rijke reder, de woonst van een vissersweduwe en de thuis van de bakker/ visroker en zijn gezin. De bouw werd gebaseerd op archeologisch en historisch onderzoek. De charmante huisjes zijn werkelijkheidsgetrouw gereconstrueerd, met oog voor detail en huiselijkheid.