ANNO 1465 Historiek

Walraversijde werd genoemd naar een zekere Walraf. Het dorp lag oorspronkelijk in het noordwesten van ANNO 1465. Inderdaad, waar nu het strand is.

In januari 1394 trof een zware storm Walraversijde. Ook een deel van Oostende kwam onder water te staan. Hectaren land verdwenen onder het landinwaarts geblazen duinzand. Noodgedwongen verhuisden de inwoners naar meer landinwaarts gelegen gebieden. Het dorp werd achter de verstoven duinen heropgebouwd. Die duinen werden in 1399 verstevigd door de aanleg van een nieuwe dijk.

ANNO 1465 ARCHEOLOGISCH

De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Ze is ook een van de best bestudeerde middeleeuwse vissersgemeenschappen. Niet enkel in België, maar ook in Europa.

De middeleeuwse nederzetting werd vanaf april 1992 systematisch onderzocht. Er werd samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed. In 2000 werd de site op een leerrijke en archeologisch verantwoorde manier voor het publiek opengesteld en dit dankzij belangrijke financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de Europese Unie.

De bouw van de vier gebouwen steunt op de resultaten van het archeologisch onderzoek. Ze werden met de originele middeleeuwse bakstenen heropgebouwd. Alle voorwerpen in de huizen zijn getrouwe replica’s van de vondsten uit de voorbije jaren.