Collectie

_COLLECTIES VAN RAVERSYDE

Large
Vandaag open van 10:30 tot 18:00
Laatste toegang één uur voor sluitingstijd
Bekijk de openingsuren

De collectie van Raversyde bestaat uit 3 deelcollecties.

Collectie Atlantikwall: De grootste collectie is deze met objecten gerelateerd aan de 2 wereldoorlogen aan de kust. In functie van de inrichting van de batterij Aachen, Salzwedel Neu-Tirpitz en de Festungspioniere verzamelde het museum heel gericht objecten voor opstelling in de bunkers en op de site.

Collectie Prins Karel: Na het overlijden van Prins Karel nam de Civiele Lijst van de Koning zijn bezittingen mee voor grondige inventarisatie. Een deel daarvan kreeg Raversyde in bruikleen om zijn woning zo authentiek mogelijk terug in te richten. Andere objecten zijn afkomstig van privépersonen, via aankoop of door schenking.

Collectie ANNO 1465: De archeologische collectie kent haar ontstaan vanaf de start van de opgravingen. Sinds 1992 doet Marnix Pieters met zijn ploeg systematisch opgravingen op zoek naar het tastbare verleden van het Middeleeuwse dorp Walraversijde. In 1999-2000 gebeurt de reconstructie van 3 middeleeuwse woningen en een bakkerij/rokerij. De inrichting bestaat uit replica’s gebaseerd op de terreinvondsten en wetenschappelijk onderzoek. Een aantal van de vondsten zelf zijn tentoongesteld in het binnenmuseum. Ook eerdere strandvondsten uit de privé-collectie Cools-Mortier zijn er te bezichtigen. Een aantal van onze objecten kan je bekijken op www.erfgoedinzicht.be

De site zelf is als monument beschermd. Het is dankzij Prins Karel dat de restanten van de oorlog voor afbraak gespaard bleven. De duinen van het domein tellen zo’n 60 authentieke militaire constructies die een getrouw beeld geven van het leven tijdens de oorlog.