Herinrichting Natuurpark

_RAVERSYDE NATUURPARK WERD IN 2014 VOLLEDIG HERINGERICHT.

Large
Vandaag zijn we gesloten
Bekijk de openingsuren

 

Met de aanplanting van niet minder dan 15.500 bomen en nog enkele duizenden struiken is de herinrichting van het Raversyde Natuurpark een feit. Het betreft streekeigen soorten die goed aarden in de vette polderklei; een aantal exoten werden verwijderd. Bijkomende poelen werden uitgegraven voor amfibieën, de polderwaterloop die dwars door het domein loopt kreeg een zachte oever en de graslanden worden voortaan begraasd zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen. Een I-pad wandeling zal de beleving van deze nog te weinig gekende brok natuur aan onze Middenkust verhogen.

De paden werden vernieuwd en de grote oost-west as werd volledig heraangelegd, aan de rand van de zone beschermd als Europees Habitatrichtlijngebied. Deze as werd in beton uitgevoerd om ze ook toegankelijk te maken voor fietsers die zo een mooi en veilig alternatief krijgen voor de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinenstraat. Dit hoofdpad maakt bovendien het begin-of eindstuk uit van het Groene Lint van Oostende, dat de zachte weggebruiker langsheen het stadsrandbos leidt.

Een groot speeltoestel en ‘speelbulten’, samen met een uitkijktoren, maken het provinciedomein Raversyde een stuk aantrekkelijker voor kinderen en jongeren. Met een ruime hondenloopweide werd ook aan deze viervoeters en hun baasjes gedacht.

Voor dit project werkten verschillende provinciale diensten samen: Raversyde, Groendienst, MINAWA en Mobiliteit. Het Agentschap Natuur en Bos gaf goedkeuring aan het project en naast Toerisme Vlaanderen met een subsidie van € 200.000, gaf ook Europa, binnen het 2 Zeeënproject Maxigreen, een belangrijke subsidie ten bedrage van € 215.000. De firma Daikin schakelde zich met sponsoring mee in voor de natuur en de bezoekers van Raversyde.