Historiek

_HET NATUURPARK EN DE VIJVERS IN RAVERSYDE WERDEN OORSPRONKELIJK IN 1904 AANGELEGD OP ADVIES VAN LEOPOLD II.

Large

 

Het nieuwe Natuurpark

Het gebied ten oosten van de Atlantikwall en ANNO 1465 werd bijna volledig heringericht als natuurgebied: de graslanden werden hersteld en er werden meer groen, bos- en waterpartijen aangelegd. Daarnaast werden ook attractieve wandel- en fietspaden en een speelweide met speeltuigen en ‘speelbulten’ voorzien. De oude recreatieve zone en oostelijke parking zijn verdwenen. In totaal is het gebied zo’n 50 ha groot. Voor het beheer van het natuurgebied werd een harmonisch parkbeheersplan opgemaakt, dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Overheid. Het Natuurpark werd heringericht met steun van Europa (via het Interreg IVA-project ‘Maxigreen’) en Toerisme Vlaanderen. Eind januari/begin februari 2015 werden reeds 20.000 nieuwe planten, waaronder 15.500 bomen aangeplant. De aanleg van het Natuurpark duurde bijna één jaar en kostte in totaal ruim 618.000 euro. Daarvan werd 215.000 euro gesubsidieerd door Europa (via het Interreg IVA-project ‘Maxigreen’) en 200.000 euro door Toerisme Vlaanderen. De aanplantactie kreeg ook financiële steun van Daikin Europe nv uit Oostende: 15.000 euro.