Historiek

_PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE

Large

 

De kern van Raversyde wordt gevormd door het voormalig Koninklijk Domein van Leopold II, die vanaf 1902 een aantal gronden verwierf te Raversijde en er een houten chalet liet optrekken. Dit 'Noorse Chalet' werd gebouwd in 1904, maar verdween reeds tien jaar later toen de Duitsers het Domein tot een kustversterking uitbouwden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het domein ingeschakeld in de alom bekende 'Atlantikwall'. De gebeurtenissen hebben ter plaatse diepe sporen nagelaten. Na zijn Regentschap kwam Prins Karel zich definitief te Raversijde vestigen. In 1981 verkocht hij zijn domein aan de Belgische Staat. In 1986 verklaarde de Provincie West-Vlaanderen zich bereid om in te staan voor de inrichting en de uitbating van het voormalig Koninklijk Domein Raversijde. In samenwerking met de Dienst der Kusthavens en de Regie der Gebouwen werd alles grondig gerestaureerd. Ondertussen voerde het toenmalig Instituut voor het Archeologisch patrimonium, thans Agentschap Onroerend Erfgoed, onderzoek uit op de plaats van het Middeleeuwse Walraversijde. In 1992 werd het Memoriaal Prins Karel voor het publiek opengesteld. In 1993 volgde een eerste openstelling van de Atlantikwall met de batterij Aachen, gevolgd in 1995 door een volledige openstelling met de batterij Saltzwedel neu.

VERVOLG