Kom jij ons team versterken?

Steward RAVERSYDE

Raversyde toont het internationale verhaal van de Atlantikwall (ATLANTIKWALL RAVERSYDE) en het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde (ANNO 1465). Geschiedenis zit in onze natuur. Gelegen in een natuurpark en in de duinen, gaan erfgoed en natuur hand in hand. 
Atlantikwall Raversyde bestaat uit meer dan 60 bewaarde authentieke historische militaire gebouwen, bunkers, gangen en geschutstellingen uit beide wereldoorlogen. 
Diverse generaties kunnen een hele dag doorbrengen op de site. We hebben de ambitie om een sterke familievriendelijke/ intergenerationele site te zijn aan de kust. Allerlei doelgroepen en verschillende generaties herkennen zich in het aanbod. 
Wij zoeken medewerkers die de bezoekers een warm onthaal geven. Sociaal vaardige collega’s die klantgerichtheid hoog in het vaandel dragen.

Functie

 • Ontvangst bezoekers.
 • Doorverwijzen en informeren van bezoekers.
 • Uitleg over de mogelijkheden en over het gebruik van de wearables.
 • Wegwijs maken van de bezoeker, ook op het circuit.
 • Je communiceert met collega’s, ook via walkietalkie enz.
 • Evaluaties en enquêtes presenteren en evt. helpen invullen (papier en digitaal).
 • Familiezoektocht(en) uitdelen, presentjes geven.
 • Helpen bij evacuatie in geval van nood.
 • Bemannen beursstand op o.a. Oostende voor Anker e.d.
 • Begeleiden van creatieve workshops op evenementen (vooral voor kinderen).

Competenties

 • Je bent vriendelijk, klantgericht en je helpt graag!
 • Je hebt een verzorgd uiterlijk, gedrag en taalgebruik.
 • Je bent sociaal vaardig en hebt een oprechte interesse in mensen.  
 • Je gaat vlot om met verschillende doelgroepen en generaties (van jong tot oud).
 • Je bent familievriendelijk en kunt vlot communiceren met kinderen.
 • Je bent empathisch.
 • Je bent flexibel en kunt omgaan met onverwachte situaties.
 • Je hebt een goed probleemoplossend vermogen.
 • Je kunt bemiddelen bij conflicten en je bent oplossingsgericht.
 • Je bent stressbestendig. Ook op drukke momenten behoud je het overzicht en blijf je rustig. 
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften (kunnen aangeleerd worden).
 • Je bent bereid om, af en toe, een halve of hele dag bijscholing te volgen of deel te nemen aan een vergadering (meestal ter plaatse).
 • Je bent bereid tot weekendwerk, werken op feestdagen en occasioneel ’s avonds.
 • Je komt op tijd op het werk en respecteert de tijdsinstructies naar de bezoekers toe.
 • Je hebt minstens kennis van Frans en Engels en noties van Duits.
 • Je bent een ambassadeur van Raversyde. Je bent positief en je staat achter de missie en visie. 
 • Je hebt interesse in de geschiedenis van de site.
 • Je bent loyaal aan je collega’s en werkgever.
 • Je voldoet aan de voorwaarden om als verenigingswerker te mogen werken (zie helemaal onderaan).
 • Je bent beschikbaar vanaf september 2020.

Wij bieden de verenigingswerker

 • € 11 per uur vanaf aankomst op de werkplek (met een plafond van 10 uur per dag – meer info na afspraak met de organisator).
 • Het totaal van de vergoedingen kunnen nooit de maximumvergoeding van € 520,83 op maandbasis (geïndexeerd) en 6.250,00 € op jaarbasis (geïndexeerd) overschrijden. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen.
 • Fietsvergoeding per afgelegde kilometer zoals voorzien in art. 250 van de rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel.
 • Werkkledij en jaarlijks een kledijvergoeding van € 50 voor het wassen van je kledij.
 • Een afwisselende job in een bijzondere werkomgeving met fijne collega’s.

Interesse?

Mail je motivatiebrief en cv naar [email protected] en dit voor 17 augustus 2020.

Voorwaarden voor tewerkstelling als verenigingswerker

Om als verenigingswerker aan de slag te gaan moet voldaan worden aan één van volgende voorwaarden: 

 1. Minstens 4/5 tewerkgesteld zijn (periode van 12 tot 9 maand voor de startdatum geldt als referentiepunt);
 2. Of zelfstandige in hoofdberoep zijn (periode van 12 tot 9 maand voor de startdatum geldt als referentiepunt);
 3. Of gepensioneerd zijn.
 • Het is niet mogelijk om verenigingswerk te verrichten voor hetzelfde openbaar bestuur waarvoor je tewerkgesteld bent ingevolge een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst. Dit verbod geldt ook voor wie bij de vereniging die tewerkgesteld is als uitzendkracht, tijdelijke werknemer, ter beschikking gestelde werknemer. Er moet minstens een periode van 1 jaar verstreken zijn sedert de laatste tewerkstelling voor hetzelfde openbaar bestuur, tenzij de tewerkstelling werd beëindigd omwille van pensionering. Als de betrokkene tewerkgesteld is als uitzendkracht terwijl hij gepensioneerd is, geldt de verplichte tussenperiode van 1 jaar niet wanneer hij of zij aan de slag wil als verenigingswerker voor hetzelfde openbaar bestuur.
 • De activiteiten als verenigingswerker zijn niet onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen en dragen evenmin bij voor de opbouw van sociale zekerheidsrechten.
 • Het verenigingswerk is enkel mogelijk voor een limitatief opgesomd aantal activiteiten die in de wet van 18 juli 2018 zijn voorzien: https://www.bijklussen.be/nl/verenigingswerk.html 
 • Voor de aanvang van het verenigingswerk wordt een overeenkomst ondertekend tussen de verenigingswerker en de Provincie West-Vlaanderen. Indien deze overeenkomst niet voorafgaand aan de prestatie werd ondertekend wordt de uitvoerder niet als verenigingswerker beschouwd.