Raversyde

_PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE

Large
Vandaag open van 10:30 tot 18:00
Laatste toegang één uur voor sluitingstijd
Bekijk de openingsuren

De kern van Raversyde wordt gevormd door het voormalig Koninklijk Domein van Leopold II, die vanaf 1902 een aantal gronden verwierf te Raversijde en er in 1904 het 'Noorse Chalet' liet optrekken. Tien jaar later was het al verdwenen toen de Duitsers het Domein tot een kustversterking uitbouwden. Tijdens WO II werd het domein ingeschakeld in de alom bekende 'Atlantikwall'. De gebeurtenissen hebben ter plaatse diepe sporen nagelaten. Na zijn Regentschap kwam Prins Karel zich definitief te Raversiijde vestigen. In 1981 verkocht hij zijn domein aan de Belgische Staat. In 1986 was de Provincie West-Vlaanderen  bereid om in te staan voor de inrichting en de uitbating van het voormalig Koninklijk Domein Raversijde. In samenwerking met de Dienst der Kusthavens en de Regie der Gebouwen werd alles grondig gerestaureerd. Ondertussen voerde het Agentschap Onroerend Erfgoed, onderzoek uit op de plaats van het Middeleeuwse Walraversijde. In 1992 werd het Memoriaal Prins Karel voor het publiek opengesteld. In 1993 volgde een eerste openstelling van de Atlantikwall met de batterij Aachen, gevolgd in 1995 door een volledige openstelling met de batterij Saltzwedel neu. In 2000 werd de archeologische site met de vier gereconstrueerde middeleeuwse huizen en het interactief museum voor het publiek geopend. Begin 2011 werd in opdracht van het provinciebestuur gestart met de opmaak van een gebiedsvisie voor het provinciedomein Raversijde. Parallel met deze studie werd er ook een harmonisch parkbeheerplan en een museumstudie opgemaakt. De provincie wil het provinciedomein uitbouwen tot een publieksvriendelijke erfgoedsite in een natuurgebied en een belangrijke all-weather bezoekersattractie aan de kust. In 2013 startte het nieuwe seizoen onder een nieuwe naam Raversyde met drie speerpunten: Atlantikwall, ANNO 1465 en Natuurpark.