Toekomstvisie

_EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Large
Vandaag zijn we gesloten
Bekijk de openingsuren

 

Begin 2011 werd in opdracht van het provinciebestuur, gestart met de opmaak van een gebiedsvisie, parallel werd ook een harmonisch Parkbeheersplan en een Museumstudie voor Raversyde opgemaakt.

De hoofdattractie van Raversyde is de Atlantikwall; er zullen restauratiewerken worden uitgevoerd aan onder meer het gangenstelsel, circuits die gedeeltelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en er komt een indoordeel. Door de inplanting van een nieuw museumgebouw, met alle voorzieningen, zal Raversyde gans het jaar open kunnen blijven. In het multifunctioneel gebouw, met één centrale balie, één shop en een cafetaria, zal er in een ruimte worden voorzien voor een vaste expositie en tijdelijke tentoonstellingen en in een documentatiecentrum.

ANNO 1465 met de archeologische site zal worden versterkt. Het memoriaal Prins Karel is vanaf 2015 opgenomen in het verhaal van de Atlantikwall. De eenheid in de verscheidenheid zal worden getoond in een gratis tentoonstelling: de biografie van de plek. Naast de Atlantikwall en ANNO 1465 wil men ook de prachtige natuur opwaarderen en openstellen voor het publiek.

Ook de toegankelijkheid van Raversyde wordt bekeken. De aanleg van een voetgangersbrug van op de Zeedijk tot het nieuw museumgebouw wordt onderzocht. De ingang aan de Nieuwpoortsesteenweg is weggevallen, de toegang tot Raversyde gebeurt via het rondpunt aan de rand van Middelkerke. De visie kwam er dankzij de steun van Maxigreen en 2 Zeeën.