Bezoek met een wearable (tablet)

Je kan Atlantikwall Raversyde ook zonder gids of animator bezoeken. 
Bezoek, zoals de individuele bezoekers, zowel Batterij Aachen (WO I) als Batterij Saltzwedel-neu (WO II) met een wearable (tablet).
Je kan de wearables (tablet) aanvragen bij de reservatie.

Na aanvraag krijg je een voorstel met extra info, de definitieve bevestiging volgt na je akkoord.