Vacature Project- en procesmanager Atlantikwall Raversyde

Word een sleutelfiguur in de boeiende wereld van erfgoed en projectbeheer als proces- en projectmanager bij het Provinciedomein Atlantikwall Raversyde. Met jouw organisatorische vaardigheden en coördinatietalent ondersteun je de coördinator-conservator  bij de realisatie van projecten, de restauratie en museale vernieuwing en het optimaliseren van de dagelijkse werking. Je gaat proactief op zoek naar samenwerkingsverbanden, subsidies en projecten, terwijl je de projectopvolging de verschillende niveaus (Europees, Vlaams, en meer) bewaakt. Optimalisatie van interne processen en planningstools behoren tot jouw expertise. Breng jouw passie voor erfgoed tot leven en draag bij aan de toekomstige exploitatie van dit unieke domein.

Over de functie

Je takenpakket bestaat onder meer uit de volgende taken:

 • Je gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden, subsidies en projecten voor de realisatie van de diverse (toekomstige) projecten in het kader van de restauratie, museale vernieuwing en de dagdagelijkse werking
 • Je makelt en volgt projecten op diverse niveaus (Europees, Vlaams,…) op
 • Je werkt mee aan de uitvoering van het masterplan en andere projecten, en coördineert of volgt specifieke projecten mee op (nieuwe vaste expo’s, uitbouw kenniscentrum, verbouwingen depots – ateliers – back-office, omgevingsaanleg, …)
 • Je staat in voor de optimalisatie van (administratieve, IT) processen en planningstools, zowel intern als publieksgericht
 • Je biedt ondersteuning aan de coördinator-conservator bij de realisatie van de (beleids)doelstellingen. Je maakt deel uit van de staf van Raversyde, en verzorgt het secretariaat van o.a. de staf- en teamvergaderingen
 • Je werkt mee aan de uitwerking van toekomstige exploitatiemodellen en een businessplan
 • Je volgt het shopbeleid, het reservatie- en kassasysteem en de toekomstige exploitatie en verhuur van zalen, bibliotheek/archief en buitenterreinen mee op

Vaktechnische Competenties:

 • Kennis van BBC, provinciefinanciën en bedrijfsmanagement in brede zin of bereidheid om je hierin te verdiepen
 • Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en contractvorming of bereidheid om je hierin te verdiepen
 • Vlot kunnen werken met de gangbare office-pakketten en specifieke softwarepakketten (o.a. Olympus, Cobra, …) of bereidheid om zich in te werken
 • Kennis van de museale en toeristische sector, en bijhorende wetgeving of bereidheid om je hierin te verdiepen
 • Kennis van Europese en Vlaamse subsidiekanalen of bereidheid om je hierin te verdiepen
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van marketingtechnieken

Extra Informatie:

 • Sporadisch weekendwerk in functie van evenementen, projecten of dringende interventies
 • Verplaatsingen in dienstverband

Je profiel

Voor de aanwervingsprocedure:

 • Op uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een diploma master
 • Op uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een rijbewijs B

Voor de interne mobiliteit:

 • Op de uiterste inschrijvingsdatum één jaar graadanciënniteit hebben in dezelfde of vergelijkbare graad
 • In het bezit zijn van en rijbewijs B

Voor de bevordering:

 • Op de uiterste inschrijvingsdatum vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau B en C
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Ons aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 43.697,82 euro tot 67.996,60 euro (salarisschaal A1, index inbegrepen). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • Vakantiegeld
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
 • Sportaanbod
 • Fietslease

Verloop van de procedure

DEEL 1: Thuisopdracht (22 september - 24 september)
Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de basisdoelstellingen/vaktechnische competenties opgesomd in de functiebeschrijving.  

Tot het mondeling gedeelte worden de kandidaten toegelaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

DEEL 2: Assessment (10 oktober)
Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

DEEL 3: Mondeling gedeelte (16 oktober)
Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Alle kandidaten worden onderworpen aan dezelfde proeven. Bij deel 1 en 3 van het selectieprogramma is 60% vereist om te slagen.

Hoe solliciteren

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 10 september 2023 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Meer weten

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het informatiemoment op 06 september om 12u00 via teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail naar [email protected] en wij bezorgen jou de link voor de vergadering.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Lore Van Landtschoote, selectiedeskundige werving en selectie (tel. 050 40 70 85, e-mail: [email protected]).

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

 • Vandaag zijn we open
  van 10:30 tot 18:00
  Laatste toegang om 16:15