ANNO 1465

ANNO 1465 is niet meer toegankelijk voor individuele bezoekers.

Groepen en scholen kunnen wel nog via het online reservatieformulier op onze website een bezoek aan ANNO 1465 aanvragen. Dit bezoek is enkel mogelijk onder begeleiding van een gids en omvat een bezoek aan de vissershuisjes, de keet van de archeoloog en het voorbeeld van een opgravingssite. 
Het educatief pakket ‘ANNO 1465 | Ontdek Walraversijde’ door een animator van Horizon Educatief kan ook nog geboekt worden.

De wandeling doorheen het gereconstrueerde middeleeuwse landschap brengt je langs het huis van een rijke reder en de woonst van een vissersweduwe. Je ziet er ook het huis van de bakker/visroker en zijn gezin en het bak- en rookhuis. De charmante huisjes, met de originele middeleeuwse bakstenen heropgebouwd, zijn werkelijkheidsgetrouw gereconstrueerd met oog voor detail en huiselijkheid. Alle voorwerpen in de huizen zijn getrouwe replica’s van de vondsten uit de voorbije jaren.

ANNO 1465

Van Walraversijde naar ANNO 1465

Walraversijde werd genoemd naar een zekere Walraf. Het dorp lag oorspronkelijk in het noordwesten van ANNO 1465. Inderdaad, waar nu het strand is.
In januari 1394 trof een zware storm Walraversijde. Ook een deel van Oostende kwam onder water te staan. Hectaren land verdwenen onder het landinwaarts geblazen duinzand. Noodgedwongen verhuisden de inwoners naar meer landinwaarts gelegen gebieden. Het dorp werd achter de verstoven duinen heropgebouwd. Die duinen werden in 1399 verstevigd door de aanleg van een nieuwe dijk.

ANNO 1465

De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Ze is ook een van de best bestudeerde middeleeuwse vissersgemeenschappen. Niet enkel in België, maar ook in Europa.
De middeleeuwse nederzetting werd vanaf april 1992 systematisch onderzocht. Er werd samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed. In 2000 werd de site op een leerrijke en archeologisch verantwoorde manier voor het publiek opengesteld en dit dankzij belangrijke financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de Europese Unie.
De bouw van de vier gebouwen steunt op de resultaten van het archeologisch onderzoek. Ze werden met de originele middeleeuwse bakstenen heropgebouwd. Alle voorwerpen in de huizen zijn getrouwe replica’s van de vondsten uit de voorbije jaren.