Natuurpark Historiek

De geschiedenis van het gebied speelt zich vooral af achter de relatief jonge duinengordel. De duinen zelf werden tijdens WO I en II als Duitse kustverdediging in gebruik genomen, in kader van de batterij Aachen en Saltzwedel Neu (Atlantikwall).

In 1902 kocht Leopold II het gebied aan, toen begon de historiek als Koninklijk Domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd. Het domein, dat deel uitmaakte van de Koninklijke Schenking, werd nadien door Albert I en prins Karel stelselmatig vergroot.

Natuurpark

Tijdens WO I werd de batterij Aachen gebouwd en tijdens WO II werd de Atlantikwall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na WO II nam Prins Karel intrek in het domein en breidde het park verder uit. In 1981 verkocht Prins Karel het domein aan de Belgische staat en vanaf 1988 wordt het domein beheerd en verder uitgebreid door de Provincie West-Vlaanderen. Eind jaren 1990 is het zuidelijk deel van het gebied in grote mate heraangelegd, met uitbouw van de archeologische site en het recreatiepark.

In 2014 richtte de Provincie het gebied ten oosten van de Atlantikwall en ANNO 1465 volledig herin als natuurgebied. De uitgestrekte graslanden werden hersteld en er kwam meer groen, bos- en waterpartijen. Men voorzag attractieve wandel- en fietspaden, een speelweide met speeltoestellen en later ook een hondenweide. De oude recreatieve zone en oostelijke parking verdwenen. Eind januari/ begin februari 2015 werden 20.000 nieuwe planten aangeplant, waaronder 15.500 bomen. Deze krijgen sindsdien de ruimte om te groeien.