Restauratie collectie

Om een getrouw beeld te geven, staan er heel wat objecten buiten op de site Atlantikwall opgesteld. Een groot deel van deze collectie bestaat uit metaal en in combinatie met het extreme maritieme klimaat is een conservatie- en restauratiebeleid erg belangrijk. Daarom zet Atlantikwall Raversyde jaarlijks de behandeling van een paar ‘grote’ objecten op het programma.

In 2014 ondergingen de Würzburg Rieseradar, het klein zoeklicht (Flakscheinwerfer / Flak-Sw 36) en de afstandsmeter (EM 4mR40) een grondige museaal verantwoorde restauratie door specialisten. Elk object kreeg een behandeling op maat met de nadruk op respect voor het origineel. Een kleuronderzoek naar de geschiedenis van de opeenvolgende kleurlagen ging telkens de eigenlijke behandeling vooraf.