Lesmap Off the Wall

Deze lesmap werd ontwikkeld naar aanleiding van het project Off the Wall waarbij Vlaamse, Nederlandse en Franse jongeren gedurende een uitwisselingsweek samenkwamen om te werken rond grenzen, oorlog en vrede, de Atlantikwall en ontheemding.

Het pakket is er speciaal voor leerkrachten die werken met jongeren van 12-18 jaar en is modulair opgebouwd. Als leerkracht kies je zelf wat past voor je groep. Ontdek heel wat ideeën om je bezoek aan de Atlantikwall Raversyde voor te bereiden in de klas. Ook tijdens je bezoek zijn er heel wat interessante doe-activiteiten voorzien.

Openingsperiode Atlantikwall Raversyde: 9 maart t.e.m. 11 november 2024

RESERVEER JE SCHOOLBEZOEK

Lesmap Off the wall

Off the Wall kaderde in het Creative Europe Project Atlantikwall Europe. Onder leiding van theatermaker Pascal Buyse vertaalden ze hun ideeën en ervaringen in een artistieke performance. Filmmakers Toyah Van der Poten en Yel Ratajczak documenteerden het proces. Het vertrekpunt van het project was de leefwereld van de jongeren en hoe ze omgaan met grenzen en begrenzing. In de documentaire zie je de jongeren brainstormen over hoe het voelt om altijd onderweg te zijn. Ook vluchten en ontheemding zijn een thema. Nog nooit leken zo veel mensen weg van huis te zijn, uit noodzaak of uit vrije wil. Hoe voelt het om altijd onderweg te zijn? Aan de hand van artistieke workshops, verhalen, getuigenissen en een theatervoorstelling doken de jongeren in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en maakten ze de brug met de actualiteit.

Aan de slag

In deze lesmap vind je meer informatie over de Atlantikwall en verschillende opdrachten die je samen met je klas vooraf of tijdens een bezoek aan een Atlantikwall-site of aan Atlantikwall Raversyde (Oostende, BE) kan doen. Deze opdrachten kaderen niet alleen binnen het thema van de Tweede Wereldoorlog, maar zijn - net als Off the Wall - gekoppeld aan de actualiteit. De lesmap is modulair opgebouwd: je kiest zelf welke opdrachten het beste bij jouw klas passen. We geven telkens aan of de opdrachten geschikt zijn voor leerlingen van de eerste, tweede of derde graad secundair. Ze sluiten aan bij de (oude) vakoverschrijdende eindtermen (o.a. context 3 Sociorelationele ontwikkeling, context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling, context 5 Politiek-juridische samenleving, context 6 Socio-economische samenlevingen en context 7 Socioculturele samenleving). Voor de eerste graad is er een duidelijke link met een aantal van de nieuwe zestien sleutelcompetenties: sociaal-relationele competenties, burgerschap, historisch bewustzijn en cultureel bewustzijn. Wanneer de opdrachten gelinkt zijn aan de documentaire verwijzen we naar het bijhorende fragment. Zo kan je zelf kiezen of je met de leerlingen de volledige documentaire (37 minuten) bekijkt of slechts enkele goedgekozen delen. We wensen jou en jouw leerlingen alvast een inspirerend bezoek aan het verleden en een boeiend onderzoek naar het heden en de toekomst toe.

Off the Wall
  • Heute sind wir geöffnet
    from 10:30 to 18:00
    Last entry at 4:15 pm