Batterij Aachen

Historiek

Large
Vandaag zijn we gesloten
Bekijk de openingsuren

 

De Batterij Aachen onderdeel van ATLANTIKWALL Raversyde, is de enige Duitse kustbatterij uit WO I waarvan nog voldoende constructies resten om een mooi en volledig beeld van de kustverdediging tijdens deze oorlog te schetsen.

Batterij Aachen werd gebouwd in het toenmalig Koninklijk Domein, opgericht door Koning Leopold II in 1903.
Met de bouw van de batterij werd gestart op 8 januari 1915. Eind april 1915 was het operationeel. Nu nog herken je de vier geschutbeddingen, met aan weerszijden een observatiebunker. De westelijke observatiebunker diende ook als commandopost en werd na verloop van tijd ook gebruikt door de Batterij Deutschland in Bredene. De kanonnen werden onder stalen koepels geplaatst om het geschut te beschermen. De geschutstellingen waren door middel van een smalspoorweg verbonden met de verschillende munitieruimtes, die verstopt zaten in de duinen. Bij de observatiepost vind je nu nog de oorspronkelijke telemeter, die gebruikt werd om de afstand tot de mogelijke doelwitten op zee te bepalen. Ook een stukje loopgracht en de bomvrije schuilplaats, bleven bewaard. De houten gebouwen, waaronder manschappenverblijven, een officierenverblijf, een wachtpost en een EHBO-post, zijn verdwenen.

Bij de ingang van de batterij langs de Duinenstraat bevond zich één van de drie waterputten. Er werd hiervoor een klein monument gebouwd dat de naam kreeg van de beschermheilige van de artilleristen: de heilige Barbara. Deze Barbara Brunnen zijn vandaag nog te zien.

Een andere ingang bevond zich aan de Zeedijk. Op dezelfde plaats bevindt zich nu nog altijd een poort. Na de oorlog en de dood van Albert I kreeg diens zoon Prins Karel interesse in het Koninklijke Domein. Maar het was pas na zijn regentschap, in 1950, dat hij zich er definitief ging vestigen. Het is dankzij hem dat Batterij Aachen en de constructies uit WO II zo uitzonderlijk goed bewaard bleven. Hij zorgde ervoor dat er niets werd afgebroken, waardoor alles na zijn overlijden gerestaureerd kon worden. Batterij Aachen werd ondertussen ook beschermd als monument.