Natuurpark

Historiek

Large
Vandaag zijn we gesloten
Bekijk de openingsuren

 

De historiek van het gebied heeft zich vooral afgespeeld achter de jonge duinengordel.
De duinen zelf zijn vooral tijdens WOI als onderdeel van de Duitse kustverdediging en tijdens WOII in gebruik genomen als onderdeel van de Atlantikwall die door de Duitsers langs de Europese kusten werd aangelegd.

Op de Ferrariskaart (ca. 1770) is de huidige begrenzing tussen duin- en polderdeel door de Duinenstraat al duidelijk weergegeven. Het polderdeel was in gebruik als landbouwgebied en waren er enkele kleinere woningen aanwezig. In de zuidrand van de duinen waren er enkele kleinere huizen (‘vissershuisjes’) aanwezig.

De Vandermaelenkaart (ca. 1840) geeft een vrij gelijklopend beeld zoals de 18de eeuwse de Ferrariskaart. In de zuidrand is ondertussen wel de Nieuwpoortse Steenweg aangelegd.

Op de MGI kaart van 1883 zijn talrijke woningen op de zuidrand en in het polderdeel weergegeven. Nabij deze woningen werd er aan groententeelt gedaan. De geleidelichttoren die normaliter maar in 1894 werd gebouwd staat al op de kaart vermeld. Ten noorden van de S-bocht in de Duinenstraat was een vrij omvangrijke duinpanne aanwezig. De Koninklijke baan is ondertussen aangelegd.

Door de aankoop door Leopold II in 1902 begon de historiek van het Koninklijk Domein in het gebied. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd. Het domein, dat deel uitmaakte van de Koninklijke Schenking, werd nadien door Albert I en prins Karel stelselmatig vergroot. Op de MGI-kaart van 1911 is duidelijk de loop van het Kalsijdegeleed weergegeven.

Tijdens WOI werd de batterij Aachen in de duinen gebouwd en tijdens WOII werd in het volledige duinendeel de Atlantikwall verder uitgebouwd. Na WOII nam Prins Karel opnieuw intrek in het domein en breidt het park verder uit.

In 1981 verkocht Prins Karel het domein aan de Belgische staat en vanaf 1988 wordt het domein beheerd en verder uitgebreid door de Provincie West-Vlaanderen. Op de orthofoto van 1990 is de toestand te zien vóór de uitbouw van het provinciedomein.

Eind de jaren ’90 is het zuidelijk deel van het gebied in grote mate heraanlegd met uitbouw van de archeologische site en het recreatiepark. Op de orthofoto van 2005 is de toestand weergegeven van voor de ingrijpende herinrichting van 2013-2014.

In 2014 is het gebied ten oosten van de Atlantikwall en ANNO 1465 bijna volledig heringericht als natuurgebied: de graslanden werden hersteld en er werden meer groen, bos- en waterpartijen aangelegd. Daarnaast werden ook attractieve wandel- en fietspaden en een speelweide met speeltuigen en ‘speelbulten’ voorzien. De oude recreatieve zone en oostelijke parking zijn verdwenen. In totaal is het gebied zo’n 50 ha groot.

Eind januari/begin februari 2015 werden 20.000 nieuwe planten, waaronder 15.500 bomen aangeplant.